CloudVeeam Backup & Replication

Object Storage

Yksi Backup & Replication Update 4 uusista ominaisuuksista on mahdollisuus käyttää objektipohjaista Azure Blob tai Amazon S3 storagea (tai S3 yhteensopivaa paikallista storagea) varmistusten säilyttämiseen.

Mihin Object storagea voidaan käyttää?

Tallennustilaa voidaan käytää Scale Out Repositoryn jatkeena: Capacity-tierinä. Tämä mahdollistaa tiettyä ajanhetkeä vanhempien palautuspisteiden automaattisen siirtämisen edullisemmalle levypinnalle.

Mihin sitä ei voida käyttää?

Sitä ei voida käyttää perinteisen backup repositoryn tapaan, suoraan backup töiden kohteena tai kopiotyön kohteena, joten sillä ei sinänsä voi korvata 3-2-1- säännön mukaista mediaa. Forever Incremental tyyppisiä palautuspisteitä ei voi siirtää, vaaditaan synthetic tai active full.

Miten se otetaan käyttöön?
  1. Luodaan storage account Azureen
  2. Yhdistetään Veeam palvelin storageen
  3. Lisätään ScaleOut Repositoryyn capacity tier
  4. Nautitaan edullisesta levypinnasta

1. Luodaan storage account Azureen

Storage Account

2. Yhdistetään Veeam palvelin Azuren storage accountiin

Tässä voidaan myös rajoittaa kapasiteetin käyttö Veeamista, ettei tule yllätyksiä.

Object storen lisäys Veeamiin.

3. Liitetään Object Storage ScaleOut repositoryyn.

Tässä valitaan aikaikkuna koska dataa saa siirtää, sekä kuinka montaa päivää vanhemmat backupit capacity-tierille siirretään. Override napin takaa voidaan pakottaa myös uudempia varmistuksia siirtymään, jos Performance-tier levytila alkaa olla vähissä. Yleensä suositellaan myös tiedon salaamista.

Capcity tier määritykset.

Veeam konsolissa näkyvät kaikki palautuspisteet, myös Capacity tierillä olevat, ja niitä kaikkia voidaan käyttää normaalisti palautusten tekemiseen. Huomioi kuitenkin, että pilvestä palauttaminen saattaa aiheuttaa tiedonsiirto yms. kustannuksia.

Vaikka osa palautuspisteistä on siirretty Capacity tierille, paikallisesti säilytetään aina palautuspisteen metadata -> Parantaa palautusnopeutta ja pienentää kustannuksia.

Muuta huomioitavaa

Jos koko paikallinen backup ympäristö menetetään, on mahdollista saada Object storagella olevat backupit takaisin käyttöön, ja tehdä sieltä palautuksia. Eli backup metadata löytyy tarvittaessa myös pilvestä.

Install backup server
– Create a Object Storage Repository using the same information (credentials, folder, container)
– Create a Scale-Out Backup Repository
– Attach object storage repository as capacity tier 
Backup server will re-scan object storage repository, find previous backups there and download dehydrated copies of them to local extent. After that, you will be able to execute restore process

Vastaa